שומרים על שקיפות

שברון מעדכנת כי בשבועות הקרובים יבוצעו עבודות תחזוקה באסדת תמר, בתאום עם גורמי הרגולציה הרלוונטיים.

במהלך תקופת ביצוע העבודות יהיה צורך לפנות גז טבעי באמצעות מערכת לפידי האסדה בכדי לבצע את העבודות באופן בטיחותי.

הלפיד הוא מתקן בטיחותי המשמש להפחתת לחץ ומסייע להפעלה בטוחה של האסדה ולשמירה על הציוד והמתקנים שלנו.

הפעלתו אינה גורמת לסכנה סביבתית או בריאותית לתושבים.

לכל החדשות ->