שומרים על שקיפות

עדכון בדבר עבודות תחזוקה באסדת תמר

נובל אנרג׳י מעדכנת כי במסגרת עבודות תחזוקה על אסדת תמר שיתקיימו ביום שישי 2.10.20 יהיה צורך בהפניית גז ללפיד, על מנת לבצע את העבודה באופן בטיחותי.

הפעלת הלפיד צפויה למשך מספר שעות.

הלפיד מיועד לשמירה על הסביבה ובטיחות עובדי האסדה, והפעלתו ממזערת את הפליטות לאוויר.

יודגש כי לא צפויה השפעה על איכות האויר ביבשה.

לכל החדשות ->