Placeholder image
פעילות בינלאומית | ממשל תאגידי | קיימות | חדשות ומדיה | עדכונים
עברית | EN | ES

מי אנחנו

קידום מהפכת האנרגיה בעולם

במהלך 87 השנים האחרונות נובל אנרג'י מגלה, מפתחת ומספקת בהצלחה אנרגיה שמביאה לשיפור בחיי אנשים. החברה מנהלת את עסקיה בעקביות באופן אתי ואחראי כלפי הקהילות והסביבה בה היא פועלת.

היום, נובל אנרג'י היא חברת אנרגיה עצמאית מובילה הנסחרת בבורסת ניו יורק (NYSE:NBL) ופועלת ביבשה בארצות הברית במימי הים התיכון ומערב אפריקה.

הקמה ופיתוח של תעשיית הגז הטבעי בישראל

בשנת 1998 החלה נובל אנרג'י לחפש גז טבעי במימי ישראל .

בשנת 2000 גילתה החברה, יחד עם שותפותיה העסקיות, את שדה הגז הטבעי ים תטיס – השדה המסחרי הראשון שהחל לספק גז טבעי לישראל בשנת 2004. עם גילוי ופיתוח המאגר ייסדה נובל אנרג'י (יחד עם שותפיה העיסקיים, לקוחותיה והממשלה) את תעשיית הגז הטבעי בארץ.

נובל אנרג'י היא השותפה המפעילה במספר רב של תגליות באיזור מזרח הים התיכון בין השאר בפרויקט ים תטיס ותמר ולוויתן ומובילה בחיפוש, הפקה, פיתוח תשתיות ושינוע גז הטבעי.

ישראל הופכת למעצמה אנרגטית

בשנת 2009 גילתה נובל אנרג'י את מאגר הגז הטבעי תמר שהכיל 300BCM של גז טבעי. בעקבות תהליך הפיתוח של פרויקט תמר החלה החברה להפיק גז טבעי שהוזרם לישראל ממרץ 2013. בשנת 2010 נוסף לתמר מאגר לוויתן.  היקף כמות  הגז הכוללת במאגר לוויתן (In Place) נאמדת ב-934 BCM שהם 33 TCF וכמות הגז הניתנת להפקה (Recoverable Reserves) עומדת על 605 BCM שהם כ- 22 TCF. בסוף שנת 2019 השלימו נובל אנרג'י ושותפותיה את פיתוח מאגר לוויתן, פרויקט האנרגיה הגדול בתולדות ישראל .

aboutisrael

אספקת אנרגיה איזורית

כמויות הגז הטבעי הגדולות שנמצאו במימי ישראל, יכולות לספק את צורכי האנרגיה של המדינה ובד בבד עשויות לסייע לחיזוק קשרים עם מדינות שכנות. יחסי מסחר עם מדינות אלו ונוספות יכול לחזק את היחסים של מדינת ישראל עם שכנותיה. למעשה, לראשונה בתולדותיה, הופכת ישראל מיבואנית ליצואנית אנרגיה בכמויות משמעותיות ומחזקת את מעמדה בעולם בכלל ובאיזור בפרט.