Placeholder image
פעילות בינלאומית | ממשל תאגידי | קיימות | חדשות ומדיה | עדכונים
עברית | EN | ES

גז טבעי

מהו גז טבעי?

גז טבעי הוא דלק מאובן המצוי במעבה האדמה (ביבשה או מתחת לפני הים) במצב צבירה גזי. הוא חסר צבע וריח, קל מהאוויר ומורכב ברובו ממתאן בשילוב פחמימנים נוספים.

הגז הטבעי שבמאגר לווייתן, לדוגמה, נוצר מפירוק חומר אורגני המצוי בשכבות המכונות "סלע מקור". מקורו בשרידי צמחים ובעלי חיים ששקעו בקרקעית הים ונקברו תחת חומר אורגני ומשקעים נוספים.

הגז מופק באמצעות קידוח לתוך המאגר והזרמתו באמצעות תשתית ייעודית . התערובת הנשאבת כוללת גז "יבש", מים וגז מעובה (קונדנסט), אותם יש להפריד במתקן טיפול.

חמישה יתרונות של הגז הטבעי

1. הגז הטבעי מקטין את זיהום האוויר

השימוש בגז טבעי לייצור חשמל גורם לפליטת S02 בכמות הקטנה ב-99% ופחות מחצי מכמות הפחמן הדו-חמצני בהשוואה לפחם.

על פי המשרד להגנת הסביבה (אוקטובר 2018), השימוש בגז הטבעי ממאגרי תמר ומרי B הפחית את פליטת התחמוצות הגופרית במשק ב-62% ואת תחמוצות החנקן ב-50%.

2. הגז הטבעי מגדיל את הכנסות המדינה

פיתוח מאגר לוויתן (ומאגרים נוספים במידה ויתגלו) לא רק יזרימו גז טבעי נוסף למשק שלנו, אלא גם מיליארדים רבים לקופת המדינה שיאפשרו להגדיל את ההשקעות בחינוך, רווחה, תשתיות ועוד.

לפי דו"ח של משרד האנרגיה, הכנסות המדינה מתמלוגי גז ממאגר תמר הסתכמו מ-2013 ועד  2018 ב- 4.3 מיליארד שקלים.

3. תעשיית הגז הטבעי תורמת לשגשוג המשק הישראלי

לפי דו"ח של משרד האנרגיה מ-2004 עד 2018 חסך המעבר לגז טבעי למשק הישראלי כ-64 מיליארד שקלים בעלויות אנרגיה. פיתוח מאגר תמר בהשקעה של כ-11 מיליארד שקלים ופיתוח מאגר לוויתן בהשקעה של יותר מ -13 מיליארד שקלים (לשלב הראשון של הפרויקט) הוכיח את מחויבותנו לאספקת צרכי האנרגיה של המדינה.

בין השנים 2017-2018 השקענו קרוב ל-1.2 מיליארד שקלים ברכישת שירותים וציוד מחברות ישראליות מקומיות. מעל 70% מעובדי נובל אנרג'י בארץ הינם ישראלים שעברו הכשרות במסגרת החברה כדי להתמחות בתחום הגז והנפט. השקענו 12 מיליון שקלים והקמנו בשיתוף עם המכללה הטכנולוגית רופין את מרכז נובל-רופין לאנרגיה וגז טבעי, בית ספר למקצועות הגז והאנרגיה, במטרה לספק מענה לאומי להכשרת עובדים ולסייע בפיתוח הידע הטכנולוגי והמקצועי הנדרש לתעשיית הגז הטבעי הישראלית ולהוביל את מהפכת האנרגיה הנקייה.

4. הגז הטבעי מחזק את הביטחון האנרגטי של ישראל

עד 2004 נאלצה ישראל לייבא כמעט את כל הדלקים המשמשים לייצור חשמל. עם תחילת הזרמת הגז ממאגר ים תטיס ולאחר מכן מתמר נכנסה המדינה לעידן חדש של ביטחון אנרגטי, שיתעצם עוד יותר עם תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן.

כמויות הגז הטבעי הגדולות שנמצאו במימי ישראל יכולות לספק את צרכי האנרגיה שלנו בארץ ולסייע בחיזוק הקשרים  עם מדינות שכנות המעוניינות ברכישת גז טבעי. לראשונה בתולדותיה, תהפוך ישראל מיבואנית ליצואנית אנרגיה ותחזק את מעמדה בעולם בכלל ובמזרח התיכון בפרט.

5. הגז הטבעי אינו משמש רק לייצור חשמל, אלא גם למטרות נוספות, בהן תחבורה

נכון להיום פועלים בעולם למעלה מ-26 מיליון כלי רכב המונעים על ידי גז טבעי דחוס, בדגש על תחבורה ציבורית. בקולורדו, לדוגמה, לנובל אנרג'י כ-180 כלי רכב עם יכולת להנעה בגז טבעי דחוס (CNG), בנוסף תרמה החברה 63 אוטובוסים מונעי גז טבעי דחוס לבתי ספר לקהילה המקומית. בישראל קיים פוטנציאל גדול לפיתוח תחום זה.

בנוסף, ניתן להגדיל את הערך המוסף לכלכלה מהגז הטבעי ע"י הרחבת השימוש בו במפעלים עתירי צריכת אנרגיה, מחקר ופיתוח ויצירת תעשיות המשך.