שומרים על שקיפות

עדכון בדבר עבודות תחזוקה מתוכננות באסדת תמר

שברון מעדכנת כי ב ביום שישי 28.11.20 יחלו עבודות תחזוקה על אסדת תמר שימשכו כשבוע.

במהלך תקופת ביצוע העבודות יתכן ויהיה צורך לפנות גז טבעי באמצעות מערכת לפידי האסדה בכדי לבצע את העבודות באופן בטיחותי.

הלפיד מיועד לשמירה על הסביבה ובטיחות עובדי האסדה, והפעלתו ממזערת את הפליטות לאוויר.

יודגש כי לא צפויה השפעה על איכות האויר ביבשה.

לכל החדשות ->