Placeholder image
פעילות בינלאומית | ממשל תאגידי | קיימות | חדשות ומדיה | עדכונים
עברית | EN | ES

השקעה בקהילה

ייעודה של נובל אנרג'י הוא: Energizing the World – Bettering People`s Lives. אנחנו מאמינים באספקת אנרגיה תוך כדי השפעה חיובית על הקהילות בהם אנו פועלים.

רוב עובדי נובל אנרג'י בארץ הם ישראלים. אנחנו חיים כאן וחשוב לנו שהקהילה תפרח ותצמח. כל עובד הצטרף לחברה כדי להיות חלק ממשהו גדול שישפיע באופן חיובי על החברה שלנו לשנים ארוכות קדימה.

כשעסקנו בפיתוח תכנית קשרי הקהילה של נובל אנרג'י בישראל, עלו השאלות הבאות:
• כיצד ייראה שוק האנרגיה בישראל בשנים הקרובות?
• כיצד אפשר לקדם ולפתח את התעשייה ושוק העבודה הקשור אליה?
• כיצד אפשר לענות על צרכי התעשייה תוך מעורבות חברתית?

הגענו למסקנה כי הן התעשייה והן העשייה החברתית יתחילו בתחום החינוך, ולכן החלטנו להנגיש את החינוך הטכנולוגי בתחום האנרגיה לכל אדם בארץ. במסגרת זו אנו מתמקדים בתמיכה בתוכניות חינוכיות שבהן לוקחים חלק תלמידים בכל הגילאים, מבית הספר היסודי ועד ללימודי השכלה גבוהה.

החברה לקחה חלק עד היום בחמישה מיזמים חינוכיים חשובים:

מדעטק

תעשיידע

הזנק
לתעשייה

מרכז
נובל-רופין לאנרגיה
וגז טבעי

Noble ACTS

מדעטק

כדי לחשוף צעירים לאפשרויות הקריירה בתחומי המדע והטכנולוגיה, שיתפנו פעולה עם מדעטק – המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחיפה – בהקמתו של פארק נובל אנרג'י למדע. הפארק הוא מרכז פעילויות אינטראקטיבי שתוכנן במטרה להעניק השראה ליצירתיות ולעורר סקרנות בקרב ילדים, החל מגיל בית הספר היסודי.

תכנית תעשיידע

התכנית נועדה לחשוף את בני הנוער והדור הצעיר לעולם התעשייה על מנת להטמיע ערכים, לעודד מוטיבציה ללימודים טכנולוגיים ולאפשר התפתחות והתקדמות בתחום החדשנות, יצירתיות ויזמות.

תכנית הזנק לתעשייה

מטרת התכנית למנוע נשירת נוער בסיכון מבתי הספר ולסייע להם למצוא דרך להשתלבות מיטבית בחברה תוך הכוונה ללימודים טכנולוגיים מתקדמים ושילוב בתעשייה.

מרכז נובל-רופין לאנרגיה וגז טבעי

במסגרת שיתוף פעולה האסטרטגי בין נובל אנרג'י לבין המכללה הטכנולוגית רופין הוקם מרכז ידע ולימודים ארצי למקצועות האנרגיה והגז הטבעי. המרכז החל לפעול באוקטובר 2014 ומכשיר סטודנטים במקצועות שונים עבור תעשיית הגז הטבעי.

Noble Acts

כחלק מההתחייבות השוטפת שלנו כלפי הקהילות בהן אנו פועלים, יזמנו בשנת 2013 תכנית בשם NobleACTS. התכנית מאפשרת לעובדי נובל אנרג'י לתמוך בארגונים ומטרות שחשובים להם. במסגרת זו, כל עובד יכול לתרום לארגון חברתי ללא מטרות רווח והחברה תוסיף פעמיים את סכום התרומה לאותו הארגון. בנוסף, NobleACTS מאפשרת לעובדים להתנדב בארגון לבחירתם ועבור מכסת שעות התנדבות מסוימת מעבירה נובל אנרג'י תרומה כספית לאותו הארגון.

עובדי נובל אנרג'י מתנדבים על בסיס קבוע בפרויקטים שונים ופעילויות של עמותות בישראל (שיעור אחר, לקט ישראל, פותחים עתיד,פתחון לב וכו').